Ry Bibliotek

Marts måned udstiller vi malerier af Kyhn, i forbindelse med fejringen af 200 året

Tandlægehuset, Thorsvej

Jan-feb-mar udstiller den lokale maler Kaj Pedersen

Ryvang, Skanderborgvej

Jan-feb-mar udstiller den lokale kunstner  Anne-Marie Bjørn Kristensen  - som også er formand for Ry Kunstforening 


Søkilde Plejehjem, Tulstrupvej

jan-feb-mar udstiller  Margith Schandorff

Søndervang, Hovedgaden, Låsby

jan-feb-mar udstiller Lise Pedersen

Ry Hallerne, Thorsvej, Ry

jan-feb-mar udstiller Lise Pedersen