Ry Bibliotek

Udstiller:

Tandlægehuset, Thorsvej

oktober - november
udstiller: Helen Jensen. Ry.

Ryvang, Skanderborgvej

august - september 
udstiller Finn Holmboe, Ry

Søkilde Plejehjem, Tulstrupvej

juli - august - september
Udstiller:   Kurt Hansen, Ry

Søndervang, Hovedgaden, Låsby

august - september
Udstiller:  Tove Irene Andersen, Ry

oktober - november
Udstiller: Finn Holmboe, Ry

Ry Hallerne, Thorsvej, Ry

august - september - 2019
Margit Tang