Ry Bibliotek

Ingen udstillede billeder lige nu

Tandlægehuset, Thorsvej

april-maj-juni udstiller den lokale Anne-Marie Bjørn Kristensen

Ryvang, Skanderborgvej

april-maj-juni udstiller Margith Schandorff 

Søkilde Plejehjem, Tulstrupvej

Udstiller:   Kurt Hansen, Ry

Søndervang, Hovedgaden, Låsby

Udstiller: Tove Irene

Ry Hallerne, Thorsvej, Ry

april-maj-juni udstiller Marianne Langhoff