Fynboerne – Som optakt til Ry Kunstforenings generalforsamling 2020 holdt lektor emeritus fra Syddansk Universitet Jørn Guldberg foredrag om gruppen af fynske landskabsmalere også kaldet Fynboerne.

Jørn Guldberg viste billeder af deres malerkunst, der udviklede sig fra botaniske motiver (træer, blomster m.v. ) til landskabsscener med menneskets aktive tilstedeværelse i maleriet. Modsat Himmelbjergmalerne, der skildrede landskabet som en æstetisk oplevelse.

Den 25. oktober arrangerer Ry Kunstforening en medlemsudflugt til Fåborg Museum. Medlemmerne får der mulighed for at se nærmere på malerier af Anna og Fritz Syberg, Peter Hansen, Johannes Larsen med flere.

Generalforsamlingen var meget velbesøgt. Formand Anne-Marie Bjørn Kristensen efterlyste medlemmer til aktiv deltagelse i ophæng af værker på de lokale udstillingssteder samt som kustoder til efterårsudstillingen. Der var medlemmer der meldte sig.

Der var nyvalg til bestyrelse og 1. suppleant, og bestyrelsen forblev fuldtallig og konstituerede sig efter generalforsamlingen.