kyhn_folder.pdf

Vi markerer 200 året for Vilhelm Kyhns fødsel 

 Udstilling på Ry Bibliotek af Landskabsmaler Vilhelm Kyhns malerier primært fra egnen omkring Ry.

Udstillingen er blevet til på baggrund af velvillige udlån fra private samt Skanderborg Museum og med kyndig bistand fra kunsthistoriker lektor emeritus Jørn Guldberg fra Syddansk universitet,

hvis faglige viden vi ikke kunne være foruden.

 DSC_0034JPG

Vilhelm Kyhn besøgte første gang Søhøjlandet i midten af 1840’erne, og fra begyndelsen af 1870’erne og frem til året før sin død i 1903 tog han ophold på Ry Gjæstgiveri hver sensommer og efterår.

Det fortælles, at byens børn, når de så Vilhelm Kyhn var kommet til byen, råbte ”Sommeren er kommet – sommeren er kommet”. Han blev betragtet som en fast og kærkommen sommergæst i Ry.

Udstillingens malerier viser et udvalg af mindre studier og skitser, som Kyhn malede fra begyndelsen af 1870’erne og frem, og som han udstillede på Kunstakademiets årlige forårsudstilling på Charlottenborg.

Han malede også store endog meget store billeder med Ry-motiver. Tre eksempler herpå vises i halv størrelse i forhold til originalen som fotostater på udstillingen.

Værkerne giver et godt indtryk af bredden i Kyhns produktion og hans evne til at genskabe de stemninger, han oplevede med egne øjne i det bakkede landskab med søerne.

 

Udstillingen kan ses i foredragssalen i kælderlokalet på Ry Bibliotek og vil så vidt muligt følge den betjente åbningstid.

I udstillingens åbningstid vil der være vagter på.

Vi takker de mange personer, der velvilligt har stillet sig til rådighed for vores vagtkorps - uden dem ville udstillingen være vanskelig at gennemføre.
Se billeder fra fernniseringen under udstilling


Nyhedsbrev februar marts 2019_.pdfFejring af landskabsmaleren
Vilhelm Kyhns 200 års dag

Velkommen til udstilling, reception og foredrag i marts og april måned.

En lang række foreninger og grupper i Ry fejrer Vilhelm Kyhn.

Ry Kunstforening, Ry Borgerforening, Ry Bibliotek, Ry Lokalarkiv, Museum Skanderborg og Kvickly står bag arrangementerne i denne folder.

kyhn_folder-1.pdf


Generalforsamling 2019

Tirsdag den 7. maj 2019
Der kommer flere oplysninger senere