Foreningen kan kontaktes på mail:  kunstforeningry@gmail.com
Eller
Man kan henvende sig direkte til en fra bestyrelsen

Vedtægter for Ry Kunstforening

Vedtaegter_ry_kunst.pdf

Adresseliste for Ry Kunstforening
8. maj 2019
Formand     Anne-Marie Bjørn Kristensen       Tlf. 2441 1392
        Gartnervænget 21    ambjoernkristensen@gmail.com

Næstformand   Martin Storm              Tlf.2941 2594
    Ny Kirkevej 18              storm1@mail.dk

Kasserer   Martin Storm
 
Sekretær     Lisbeth Johansen Tlf. 2927 5937
        Sagavej 3                lisbethmerete@outlook.dk

Bestyrelse    Preben Østerlund Tlf. 5120 3150
        Enghavevej 9 1. sal            preben.osterlund@gmail.com

        Jytte Agerskov Tlf. 5122 7079
        Klokkehøj 9,
        Svejstrup
        8660 Skanderborg

        Marianne Laursen Tlf. 2170 5148
        Ahornvej 2                janne-Laursen@hotmail.com

        Gertrud Østergaard Tlf. 2384 8235
        Fyrrevej 6

Suppleant 1.   Helle Eberlin Sørensen Tlf. 2086 3447
        Klokkehøj 7,
        Svejstrup
        8660 Skanderborg
Suppleant 2.   Jørn Guldberg Tlf. 5195 4517
        Mossøvej 13A
        8660 Skanderborg             guldberg@sdu.dk

Kunstforeningen mailadr. : kunstforeningry@gmail.com