Kyhnsminde 28. august 2019

Sikken en aften på Kyhnsminde onsdag den 28. august 2019.
Vejrguderne leverede den smukkeste aften og 80 elever fra Mølleskolens 6. klassetrin leverede en skøn udgave af sangene “ Gi’ os lyset tilbage” og “ Hvor du sætter din fod”.

Så fantastisk at se deres engagement og koncentration.

Mellem 150-200 mennesker var samlet, da formand for Ry Kunstforening Anne-Marie Bjørn Kristensen på vegne af Ry Borgerforening og Ry Kunstforening bød velkommen til en aften på Kyhnsminde med sang og afsløring af den nye informationstavle, der er placeret ved siden af Mindestenen for landskabsmaler Vilhelm Kyhn.

Aftenen blev indledt med en sang skrevet af Johan Skjoldborg i 1910 til indvielse af Kyhnsminde . (Skjoldborg har skrevet 1. vers og Grete Obel fra Ry har yderligere føjet 5 vers til )

Efterfølgende fortalte Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen om  Vilhelm Kyhn - hans tilknytning til og betydning for Ry og omegn gennem kunstnerkolonien  og for Guldaldermalerne i det hele taget gennem sin evne til at sætte “stemninger på lærred”.

Et museum for Kyhn og Søhøjlandets malere -  bygget i Ry i slutningen af 1800 tallet, mener Henrik Bredmose Simonsen kunne have skabt samme opmærksomhed om Søhøjlandets malere som Skagensmalerne har fået gennem museet i Skagen og De Fynske Malere har fået gennem museet i Fåborg.

Bredmose Simonsen afslørede til slut informationstavlen om Vilhelm Kyhn .  Tavlen er kommet op 109 år efter afsløringen af Mindestenen.

Mølleskolens elever sang for de mange fremmødte og derefter var der Øl, Vand og Vin at læske halsen med inden aftenen sluttede med fællessange.

En skøn aften hvor solen stod flot på himlen.

Ry fejrer Kyhn

Vilhelm Kyhn - 200 året for hans fødsel.

Dette har været hovedoverskriften for  mange interessante, spændende og velbesøgte arrangementer hele foråret og begyndelsen af sommeren.

Ry Borgerforening lagde for med præsentation af sit store Kyhnmaleri fredag den 1. marts. Maleriet har nu plads på Ry Bibliotek.

Borgerforeningen og Kunstforeningen er gået sammen for at markere den nyrenoverede mindesten for Vilhelm Kyhn samt den nyopsatte informationstavle på Kyhnsminde.

Arrangementet afholdes den 28. august 2019 fra kl. 19-20 på Kyhnsminde.

Informationstavlen vil blive afsløret og museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen vil fortælle om Vilhelm Kyhn. Elever fra Mølleskolen vil underholde med et par sange og derefter er der fællessange og lidt dråber til ganen.

Stol bedes medbragt.

Vi håber vejrguderne er med os.

Kyhn udstilling

Vi markerer 200 året for Vilhelm Kyhns fødsel

Udstilling på Ry Bibliotek af Landskabsmaler Vilhelm Kyhns malerier primært fra egnen omkring Ry.

Udstillingen er blevet til på baggrund af velvillige udlån fra private samt Skanderborg Museum og med kyndig bistand fra kunsthistoriker lektor emeritus Jørn Guldberg fra Syddansk universitet, hvis faglige viden vi ikke kunne være foruden.


Vilhelm Kyhn besøgte første gang Søhøjlandet i midten af 1840’erne, og fra begyndelsen af 1870’erne og frem til året før sin død i 1903 tog han ophold på Ry Gjæstgiveri hver sensommer og efterår.

Det fortælles, at byens børn, når de så Vilhelm Kyhn var kommet til byen, råbte ”Sommeren er kommet – sommeren er kommet”. Han blev betragtet som en fast og kærkommen sommergæst i Ry.

Udstillingens malerier viser et udvalg af mindre studier og skitser, som Kyhn malede fra begyndelsen af 1870’erne og frem, og som han udstillede på Kunstakademiets årlige forårsudstilling på Charlottenborg.

Han malede også store endog meget store billeder med Ry-motiver. Tre eksempler herpå vises i halv størrelse i forhold til originalen som fotostater på udstillingen.

Værkerne giver et godt indtryk af bredden i Kyhns produktion og hans evne til at genskabe de stemninger, han oplevede med egne øjne i det bakkede landskab med søerne.

 

Udstillingen kan ses i foredragssalen i kælderlokalet på Ry Bibliotek og vil så vidt muligt følge den betjente åbningstid.

I udstillingens åbningstid vil der være vagter på.

Vi takker de mange personer, der velvilligt har stillet sig til rådighed for vores vagtkorps - uden dem ville udstillingen være vanskelig at gennemføre.

Ry Kunstforening, Ry Borgerforening, Ry Bibliotek, Ry Lokalarkiv, Museum Skanderborg og Kvickly står bag arrangementerne i denne folder.